Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Motivacija iz dana u dan

Motivacija iz dana u dan

Posted 15.06.20.

Naš nivo motivacije utiče na sve što radimo. Što ste motivisaniji, to ste i efikasniji. Što ste motivisaniji to više uživate u poslu. Zamislite samo dva radnika, koji imaju identično znanje i veštine neophodne za obavljanje posla. Jedan od njih bi radije se bavio nečim drugim. Drugi je veoma motivisan i uzbuđen zbog zadatke koje treba da obavi i uviđa važnost svog radnog mesta za uspešno funkcionisanje organizacije. Ko će od njih dvojice postići više? Ko biste od njih dvojice radije bili?

 

 Procena sopstvene motivisanosti 


Kako biste na najbolji mogući način mogli unaprediti svoj nivo motivisanosti, neophodno je da utvrdite koliki je vaš trenutni nivo motivacije. Da bi ste procenili vaš trenutni nivo motivacije preporučujemo da koristite skalu sa procentima od 0 do 100. 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100
0 znači da ste motivisani kao kamen – potpuno odsustvo motivacije. Nemate uopšte energije koja bi vas pokrenula na akciju. 100 znači da ste u svom najboljem izdanju i spremni da svoju energiju usmerite na akciju. Imate entuzijazma, fokusirani ste i vaša svrha vam je jasna. To ne znači da ste u potpunosti obuzeti entuzijazmom, nego da ste psihički spremni da date sve od sebe – najbolje od sebe.  

  

 

U većini slučajeva vaš nivo motivacije će biti između 20 i 70. Ako nivo motivacije procenjujete sa 50, to znači da ste poprilično neutralni prema određenoj aktivnosti – znači da možete uživati u izvođenju te aktivnosti, ali isto tako vaša pažnja može veoma lako biti odvučena na nešto drugo.
Ocena ispod 50 znači imate određenu energiju za trenutnu aktivnost ali da bi ste ipak radije bavili nečim drugim. Što je vaš nivo motivisanosti bliži 0, to ste vi spremniji da se bavite nekom drugom aktivnošću. Što je vaš nivo motivacije bliži 100, sve je manja šansa da ćete se usmeriti na neki drugi zadatak, već ćete biti potpuno fokusirani na aktuelnu aktivnost/zadatak.


Razlika između vaše trenutne motivisanosti i 100 je pokazatelj koliko dodatno možete biti motivisani (jer uvek treba težiti da vaš nivo motivisanosti bude 100) – odnosno koliko pozitivne energije možete generisati u pravcu aktuelne aktivnosti. Ova razlika je mesto gde se dodatna
kontrola nad vašim vremenom može naći. Sama činjenica da obraćate pažnju na vaš nivo
motivisanosti će sama po sebi doprineti da se vaš nivo motivisanosti unapredi.

 

                                                                                                                                                                           Uputstvo

Pre obavljanja određenog zadatka, procenite vaš nivo motivacije. Zatim se upitajte koliko motivisani želite da budete? Koliko pozitivne energije vam je potrebno za uspešno
obavljanje datog zadatka? Koliko entuzijazma vam treba da bi ste uspešno obavili dati zadatak?
Da li vam je potrebno da budete na svom maksimumu, ili bi ste se zadovoljili i sa skorom od 80 ili 90 procenata? Nikada nemojte zaboraviti da vi sami možete uticati na vaš nivo motivacije.


Spoljašnji faktori (kao što su ometanja od strane kolega i sl.) vas mogu ometati u postizanju odgovarajućeg nivoa motivisanosti, ali na kraju sve se vodi na vas same. Vi odlučujete. Vaš izbor u vezi nivoa motivacije određuje kako ćete koristiti vreme koje imate na raspolaganju. Što je viši vaš nivo motivacije to ste fokusiraniji na zadatak, svu energiju usmeravate na njegovo ostvarivanje i sve su manje šanse da nešto može da vas omete u završavanju zadatka.
Pre obavljanja bilo kog zadatka ili aktivnosti možete uraditi brzu procenu – koliki je trenutni nivo vaše motivacije i koliki želite da bude.