Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Upravljanje konfliktima

Upravljanje konfliktima

  • Ako želite da razvijete veštine sprečavanja i rešavanja konflikta u radnoj sredini.
  • Ako želite da razvijete veštine delotvornijeg postupanja s konfliktima.
  • Ako želite da naučite kako da upravljate konfliktima u svoju korist.
  • Ako želite da osvestite uzroke pojave sukoba…..

KonfliktiKonfliktiTrening ima za cilj da predstavi načine na koje učesnici mogu da se posluže veštinama komunikacije, koje se odnose na rešavanje konflikta  da bi usvojili pristup rešavanja problema koji vodi do zadataka uspostavljanja i izgradnje saradnje, te veće radne efikasnosti.


Trening je namenjen onima koji su skloniji impulsivnim reakcijama i konfliktnim ponašanjima, te nisu u mogućnosti da ostvare saradničke odnose s kolegama.


Na treningu će biti obrađene sledeće teme:

Konflikti

• Definicija konflikta
• Propratni elementi konflikta
• Faze konflikta

Uzroci i uticaji konflikata

• Uzroci konflikta na radnom mestu
• Uticaji konflikta na osobu
• Uticaji konflikta na radno postignuće
• Znaci konflikta na poslu

Strategije rešavanja konflikata

• Izbegavanje
• Povlačenje
• Takmičenje
• Kompromis
• Saradnja

 

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je 4 sata.