Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Psihologija komunikacije

Psihologija komunikacije

Da li vam se dešava da vam sa nekim ljudima komunikacija jednostavno ne ide od ruke? Da li upadate u konflikte bez vaše želje i namere? Da li se ponekad osećate izmanipulisano?

 

Kako u životu, tako i u poslu, bez razvijenih veština komunikacije, ali i poznavanja ljudske psihe teško da možemo biti uspešni i zadovoljni. Komunikacija je ponekad kao santa leda, najveći deo ostaje nevidljiv, odnosno neizrečen. Da bismo uspešno istražili tu ''santu leda'' neophodno je da se upoznamo sa osnovnim pravilima i mehanizmima koji upravljaju našom komunikacijom sa drugim ljudima.

 

Sve to ćete naučiti ako pohađate naš trening pod nazivom Psihologija komunikacije.

Psihologija komunikacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj trening je baziran na psihološkom/psihoterapijskom pravcu pod nazivom Transakciona analiza. Transakciona analiza se pre svega bavi analizom komunikacije između ljudi i to tako što nas upoznaje sa više delova naše ličnosti koji su prigodno nazvani Roditelj, Odrasli i Dete. Prateći    postulate Transakcione analize, možemo postati svesni kakav je naš stil komunikacije, na koji način sagovornicima trebamo da se prilagodimo, ali i što je najvažnije saznaćemo koje sve mogućnosti za odgovor imamo tokom komunikacije sa bilo kojom osobom.

 

Ako se prijavite na ovaj trening, naučićete:

  • Koji delovi ličnosti postoje i koje su njihove karakteristike
  • Kako da komunikacija nesmetano teče
  • Kako da poznavajući ljudsku psihologiju našu poruku učinimo maksimalno prihvatljivom
  • Kako da prepoznamo manipulaciju

 

 Trening se sastoji od sledećih tema:

  • Na koji način komuniciramo jedni sa drugima
  • Uslovi da bi komunikacija bila efikasna
  • Fleksibilnost u komunikaciji - koje sve opcije postoje
  • Otvorena i prikrivena komunikacija
  • Dekodiranje manipulacije

 

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici i međusobna razmena iskustava. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je 7 sati.