Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Stres menadžment

Kako se osećate? Da li ste smireni i opušteni ili se svakog dana borite sa izazovima posla i života? Da li vas problemi bude usred noći i ne daju vam da zaspite? Da li ste pod stresom? Da li je jedini momenat kada se opuštate kratka kafe pauza?

Ako ste kao i većina odraslih, onda ste verovatno manje ili više pod stresom. Stres je problem modernog čoveka i sastavni činilac našeg doba.

Ako želite da saznate nešto više o tome šta je stres i da naučite proverene psihološke metode koje vam mogu pomoći da se uspešno sa njim nosite, onda se prijavite na trening Stres menadžment.

 stres-menadžmentstres-menadžment

Trening se sastoji od sledećih tema:

• Šta je to stres

• Vrste stresa

• Uzroci stresa

• Stabilnost i stres

• Tehnike upravljanja stresom

 

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobna razmena iskustava. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je ukupno 5 sati.