Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Veštine vođenja intervjua

Veštine vođenja intervjua

Da biste razvili i održali uspešan posao, morate zaposliti prave ljude. Kvalitet Vaših zaposlenih određuje i kvalitet Vaše organizacije, i uslov je za ostvarivanje konkurentnosti na današnjem tržištu.
Radionica je namenjen menadžerima koji se bave selekcijom kadrova, studentima društvenih nauka koji svoju budućnost vide u bavljenju ljudskim resursima, kao i svima onima koji žele da osveže i unaprede svoje znanja iz ove oblasti.

intervjuintervju

 

Na treningu Veštine vođenja intervjua ovladaćete neophodnim veštinama i tehnikama koje će Vam omogućiti da donesete prave odluke pri odabiru budućih zaposlenih. Osnovna oblast treninga je bihejvioralno intervjuisanje, bazirano na premisi da je ponašanje u prošlosti najbolji prediktor buduće radne uspešnosti kandidata.

  

Bilo da ste iskusan intervjuer ili da tek počinjete da se bavite vođenjem selekcionog intervjua, tokom treninga ćete ovladati veštinama i tehnikama koje ćete moći već primeniti na sledećem intervjuu.


Teme koje se obrađuju na treningu:

  • Intervju kao metod profesionalne selekcije 
  • Vrste intervjua 
  • Bihejvioralni intervjui 
  • STAR tehnika postavljanja pitanja
  • Situacioni intervjui
  • Tipične greške intervjuera

 

Dinamika i način rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je ukupno 6 sati.