Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Crtanje fraktala

Crtanje fraktala


Art terapijska tehnika ’’Crtanja fraktala’’ je jedinstvena je po tome što se pomoću crteža koji se crta zatvorenih očiju može sagledati unutrašnje stanje čoveka. Preko oblika crteža, vrste linija i boja dobijamo informaciju o emotivnom stanju, kreativnom potencijalu ali i informacije o pojedinim aspektima života (interpersonalni odnosi, zdravlje, posao...).


Radionica je namenjena svima onima koji žele da nauče nešto novo o sebi.

fraktalifraktali

 

Art terapijska tehnika ‘’Crtanja fraktala’’ svoje korene nalazi još pre 5000 godina u starom veku kada je otkrivena hromoterapija (lečenje pomoću boja). Od tada do danas, interesovanje za uticaj boja na naše celokupno funkcionisanje nije prestalo.


Ono što ovu tehniku izdvaja od drugih je što uz pomoć nje dobijamo informacije iz nesvesnog dela naše ličnosti, ali istovremeno možemo i da preoblikujemo naše nesveno u pozitivnom pravcu i da promenimo ustaljene obrasce funkcionisanja (koji su se već pokazali kao neefikasni), da otkrijemo svoje potencijale, da oslobodimo kreativnost sa kojom se svako biće rađa.


Crtajući fraktale, naša ruka nam otkriva naše unutrašnje stanje i jedan nesvesni deo svog bića ‘’osvetljava’’ i prevodi u svesni, nama uvek dostupni deo. Ovaj proces ‘’osvetljavanja’’ se dešava dok crtamo fraktale, ali ne samo tada, ona je aktivna i kroz snove, ili pak svakodnevna dešavanja na koja reagujemo na neke nove (i funkcionalnije) načine.


Art terapijskim tehnikama mi se bavimo nesvesnim delom sebe, čineći od njega naš izvor snage i pozitivnih promena a ne nečega čega se treba bojati.