Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Vestine komunikacije

Veštine komunikacije

Ovaj trening je baziran na staroj i dobro poznatoj premisi ’’People don't care how much you know until they know how much you care’’. Za uspeh nije dovoljno biti stručan i inteligentan već je potrebno i da umemo da se povežemo i sarađujemo sa drugim ljudima. A da bismo imali dobre odnose sa klijentima ključno je da imamo razvijene veštine komunikacije. Važno je da znamo šta sve čini komunikaciju i šta sve mi možemo da uradimo da bismo imali odlične odnose sa klijentima.

 

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/group-of-businesspeople-having-conversation-in-office_2555034.htm">Designed by Freepik</a><a href="https://www.freepik.com/free-photo/group-of-businesspeople-having-conversation-in-office_2555034.htm">Designed by Freepik</a>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na treningu, polaznici će naučiti sledeće:

  • Na koje načine komuniciramo
  • Značaj neverbalne komunikacije
  • Kako razviti veštinu slušanja
  • Moć prvog utiska

Trening se sastoji od sledećih tema:

  • O komunikaciji
  • Načini komunikacije
  • Govor tela - njegov značaj i ''čitanje govora tela''
  • Umetnost slušanja
  • Kako ostaviti dobar prvi utisak
  • Kako položiti ’’Konobar test’’?

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici i međusobna razmena iskustava. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je 4 sata.