Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Trening veština komunikacije – asertivno ponašanje

Trening veština komunikacije – asertivno ponašanje

"Od kvaliteta naše komunikacije zavisi i kvalitet našeg života"
Tony Robbins

 

Čime god da se bavite, i u kome god vremenu da živite, kvalitet vaše komunikacije utiče direktno na sve aspekte vašeg života. Bez kvalitetne komunikacije ne možemo ništa da postignemo, a sa razvijenim veštinama komunikacije nebo je granica našem uspehu.

asertivnost
asertivnost

Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih. Asertivno ponašanje je alternativa agresivnom ponašanju koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe prioritetne u odnosu na potrebe drugih. Takode, asertivnost je alternativa pasivnom ponašanju koje se bazira na pretpostavci da su naše želje i potrebe manje važne od želja i potreba drugih ljudi.

 

Na ovom treningu ćete naučiti efikasne modele asertivne komunikacije koji će vam pomoći da se uspešno nosite sa konfliktima, kao i da uspešno upućujete i primate fidbek i izbegavate manipulaciju. Sve što naučite na ovoj obuci, bićete u mogućnosti da već sutra primenite, kako u poslu tako i u privatnom životu.

Trening je namenjen svima koji žele da unaprede svoje komunikacijske veštine.

Kakvi su ljudi koji se ponašaju asertivno:

• poštuju sami sebe i svoje vreme i energiju
• češće od drugih dobijaju ono što žele
• znaju da se kontrolišu
• bolji su timski igrači
• veruju u mogućnost razrešenja konflikta i snalaze se u konfliktu
• pozivaju na međusobno poštovanje, čak i u konfliktu
• ne se boje da iskazuju svoje neslaganje
• imaju više poverenja u sebe i druge
• razvijaju veći stepen odgovornosti, čak i u teškim situacijama

 

Teme koje se obrađuju na treningu:

• Razlike između asertivnog, agresivnog i pasivnog ponašanja
• Veštine asertivnog ponašanja
• Rešavanje konfliktnih situacija
• Kako dati i primiti pohvalu i kritiku
• Tehnike izbegavanja manipulacije

 

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, igranje uloga, rad u grupama, upitnici, roll play, simulacija, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na uvežbavanja veština i na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trajanje treninga je ukupno 10 sati, koji se održavaju u 5 dana (svakog susreta po 2 sata).