Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Psihologija prodaje 2.0: Prodaja na osnovu tipa ličnosti

Psihologija prodaje 2.0 - Prodaja na osnovu tipa ličnosti

Bilo šta da prodajemo, poznavanje ljudske psihe i načina na koje ona funkcioniše nam može biti od velike pomoći. Ljudska psiha funkcioniše u skladu sa određenim pravilnostima i ako ih poznajemo možemo to znanje iskoristiti da bismo imali bolje i produktivnije odnose sa klijentima. 

https://www.freepik.com/free-photo/friendly-businesswomen-shaking-hands-group-office-meeting-with-businessman_3953809.htm#page=2&query=NEGOTIATION&position=33https://www.freepik.com/free-photo/friendly-businesswomen-shaking-hands-group-office-meeting-with-businessman_3953809.htm#page=2&query=NEGOTIATION&position=33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj ovog treninga jeste da vam da odgovore na dva pitanja: 

 1. Koji tipovi ličnosti postoje i šta možemo da uradimo da bismo se sa njima bolje razumeli i bolje sarađivali

 2. Koji su načini da se brzo i efikasno povežemo sa različitim ljudima

Osnova ovog treninga jeste DISC test koji nam pomaže da bolje razumemo, kako druge ljude, tako i sebe. DISC test nije klasičan test ličnosti već je fukusiran na komunikaciju i međuljudsku interakciju i samim tim je veoma pogodan za sve koji se bave prodajom.

Za ljude koji se bave prodajom, DISC test je veoma efikasan alat za unapređenje rezultata. 

 

Šta je DISC test i šta od njega možete dobiti?

“DISC” znači Dominance (Dominantnost), Influence (Uticajnost), Steadiness (Postojanost) i Compliance (Saglasnost) - četiri osobine na čiju procenu se test fokusira. DISC vam pomaže da bolje razuemte sebe i sopstvene postupke u komunikaciji i interakciji sa drugim ljudima. S druge strane, on vam olakšava i razumevanje drugih ljudi, njihove motivacije, njihovog preferiranog stila komunikacije, načina kako grade poverenje i sl.

 

U prodaji, DISC vam može pomoći na sledeći način.

 • Biće vam jasnije šta vam je potrebno da biste bili efikasniji
 • Efikasnije ćete se povezivati sa klijentima
 • Unapredićete veštinu komunikacije u svim sferama života
 • Povećaćete broj zaključenih prodaja

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening se sastoji od sledećih tema:

 1. Testiranje DISC testom
 2. Analiza rezultata testa
 3. Upoznavanje sa četiri tipa ličnosti
 4. Kako proceniti različite tipove ličnosti
 5. Veština prilagođavanja različitim tipovima ličnosti 

Način i dinamika rada
Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici i međusobna razmena iskustava. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Učesnici dobijaju skriptu i radni materijal.