Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Emocionalna inteligencija u modernom poslovnom okruženju

Emocionalna inteligencija u modernom poslovnom okruženju

Zašto za uspeh u poslu i životu nisu dovoljni dobro obrazovanje i visok IQ? Nisu jer im nedostaje ključan sastojak, a to je Emocionalna inteligencija.

 

emocionalna-inteligencijaemocionalna-inteligencija

 

Koliko ste puta sreli briljantne ljude, naročito u poslovnom okruženju, koji su i sebi i drugima napravili problem zato što nisu umeli da kontrolišu svoje emocije i svoje ponašanje, zato što nisu umeli da se povežu sa drugim ljudima, zato što nisu bili svesni svojih mana, svog ponašanja i utiska koji ostavljaju na druge ljude.

  

Nije dovoljno da smo ’’samo’’ bistri i da završimo dobre škole. Nije dovoljno jer ne živimo u vakumu, već sa drugim ljudima, a da bismo imali dobre odnose sa ljudima, moramo imati i dobar odnos sa sobom samima.

  

Tu leži značaj Emocionalne inteligencije.
 

Šta znači biti emocionalno inteligentan?

Najjednostavnije rečeno, to znači biti pametan u vezi svojih emocija. Biti osoba koja upravlja svojim emocijama, ali i osoba koja se ponaša u skladu sa svojim emocijama.

Zvuči kontradiktorno, zar ne?  Srećom, samo zvuči kontradiktorno, a u stvari radi se o balansu, kontroli i upravljanju sobom, svojim emocija i odnosima sa drugim ljudima.

  

Zašto je Emocionalna inteligencija važna?

Za razliku od IQ-a, okružuje nas mnoštvo dokaza da je visoka emocionalna inteligencija preduslov za uspeh, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Emocionalno inteligentna osoba neće se lako zbuniti, retko žali za svojim odlukama ili postupcima i  vrlo dobro se nosi sa stresom. Ona prihvata izazove i ne slama se pod pritiskom, samosvesna je, ali ima i visoko samopouzdanje i svesna je svojih vrednosti. Uglavnom je zdravija i više zadovoljna životom.

 

 

 Ako se prijavite na ovaj seminar, naučićete:

  • Kako da adekvatno  upravljate svojim emocijama
  • Kako da postanete samosvesniji
  • Kako da pozitivno utičete na sebe
  • Kako da koristeći EI unapredite odnose sa ljudima oko sebe, kako na privatnom, tako i na poslovno polju života

 

 Seminar se sastoji od sledećih tema:

  • Šta je Emocionalna inteligencija?
  • Samosvesnost
  • Kako se ponaša emocionalno inteligenta osoba?
  • Upravljanje emocijama
  • Empatija

Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trening se sastoji od 2 susreta u trajanju od 6 sati.