Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Liderstvo i emocionalna inteligencija

Liderstvo i emocionalna inteligencija

Ko su pravi lideri?

Pravi lideri su oni koji umeju da probude pozitivne emocije kod svojih saradnika i da njihovu energiju usmere ka ostvarivanju kompanijskih ciljeva.

Pravi lideri su fleksibilni. Umeju da motivišu, razvijaju, slušaju i uključuju svoje saradnike, ali i da diktiraju tempo rada svojim primerom.  I ono što je ključno, prave lidere ljudi prate ne zato što moraju već zato što to žele, jer su sa njima ostvarili pravi odnos baziran na obostranom poštovanju i poverenju.

 <a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background image created by Pressfoto - Freepik.com</a><a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background image created by Pressfoto - Freepik.com</a>


                                                                                                                                                               

Sve ovo je nemoguće ako lider nije emocionalno inteligentan, to jest ako nije samosvestan, ako ne ume da upravlja svojim emocijama i emocijama drugih ljudi, ako nije posvećen svom razvoju i ako nema empatije u sebi.

Pohađanjem ovog treninga, polaznici će biti u mogućnosti da još bolje upoznaju sebe i da krenu na put razvoja svojih liderskih znanja i veština. Trening je namenjen menadžerima svih nivoa.

 

 Trening se sastoji od sledećih tema:

  • Koja je veza između emocionalne inteligencije i liderstva
  • Kako uticati na saradnike
  • Stilovi liderstva: demokratski, vizionarski, afilijativni, coaching stil, tempo diktirajući i komandujući stil
  • Karakteristike emocionalno inteligentnih timova

 Način i dinamika rada

Rad se odvija u malim grupama, a metod rada je kombinovan: predavanja, diskusije, rad u grupama, upitnici, međusobnu razmena iskustava i sl. Naglasak u radu je stavljen na iskustvenom učenju. Polaznici dobijaju skriptu i radni materijal. Trening se sastoji od 2 susreta u trajanju od 6 sati.